DOUBLE espresso “ชงเข้ม ให้คุณ ทุกเช้า” วันที่ 9 ส.ค. 64 พบกับ เงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ 3 ปี เป็นลบกับ SET จาก Fund flow ไหลออก …