This is one of my favorite cake sa #BakingSimpol cookbook! It’s kinda intimidating pero kapag nakuha mo ang technique, sobrang …